Het is een kunst om goed met elkaar om te gaan. Tegemoet te komen aan elkaars behoeften, is misschien wel de belangrijkste vaardigheid die we moeten toepassen in ons dagelijks leven.

 

Om goed te kunnen communiceren is luisteren en elkaars visie begrijpen belangrijk. Heldere afspraken zorgen vervolgens voor acties die in de lijn van uitgesproken verwachtingen liggen.

 

De 16 meest succesvolle communicatie thema's zijn: besluitvorming, verantwoordelijkheid en commitment, visie vorming, communicatie, creativiteit, betrokkenheid, sfeer, gevoelens, verschillen waarderen, vertrouwen, vergadering en vergaderen, procesbeoordeling, taken en verantwoordelijkheden, probleem oplossen, taakbenadering, doelstellingen bepalen en behalen.

 

We laten je ervaren waarom het managen van verwachtingen pas mogelijk is als je zeker weet dat je samen naar dezelfde film kijkt over hoe verschillend bijvoorbeeld mensen wel of niet hun verjaardag vieren.